parsowanie.pl - Wyciąganie danych

Wyciąganie danych

Mogę zebrać dowolne dane z dowolnych źródeł z dowolną częstotliwością. Zebrane dane mogę dostarczyć w dowolnym formacie.

Przykładowe źródłowe dane

 • serwisy ogłoszeniowe
 • sklepy internetowe
 • serwisy rządowe
 • popularne serwisy internetowe
 • aplikacje desktopowe
 • pliki pdf, xml, csv, doc, xls, json itp.

Przykładowe zakresy pobieranych danych

 • określone dane wejściowe (np. eany, nazwy produktów, grupy produktów itp.)
 • wszystkie dostępne dane

Udostępnienie usystematyzowanych danych

 • pliki w popularnych i łatwych do przeglądania formatach (pdf, xls, doc itp.)
 • pliiki w formatach łatwych do integracji z istniejącymi systemami w firmie (json, xml, csv itp.)
 • dedykowane API do pobierania danych w czasie rzeczywistym

Pierwszy krok...

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną: przemek@krajniak.org.