parsowanie.pl - Pobieranie danych z ofertami pracy dla wszystkich krajów UE

Pobieranie danych z ofertami pracy dla wszystkich krajów UE

Zarys projektu

Pobieranie ogłoszeń z ofertami pracy publikowanymi we wszystkich krajach UE przez odpowiedniki polskich powiatowych urzędów pracy.

Otrzymane dane

Każda oferta pracy jest opisana kilkuset parametrami. Słowniki ze stanowiskami pracy, kodami zawodów i lokalizacjami są automatyczne aktualizowane w momencie wystąpienia nowych ogłoszeń. W celu unikania duplikatów są nadawane wewnętrzne sumy kontrolne. Aktualizacja ofert następuje co kilka godzin.

Przykładowe serwisy zbudowane ze sparsowanych danych

Pobieranie danych z ofertami pracy dla wszystkich krajów UE

Pobieranie danych z ofertami pracy dla wszystkich krajów UE

Pobieranie danych z ofertami pracy dla wszystkich krajów UE

Pierwszy krok...

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną: przemek@krajniak.org.